Harry D

Hi… my name is Harry, I am your Deputy Head Boy for this year! I am excited to be working with Ethan and to represent the school. I really enjoy playing rugby and I play for the local team in Abercarn RFC. In school I think the best subject is PE because I like to dance and be creative. I look forward to meeting you all throughout the year!

Siwmae... Fy enw i yw Harry, fi yw eich Dirprwy Bennaeth Am eleni! Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag Ethan ac i gynrychioli'r ysgol. Rwy'n mwynhau chwarae rygbi yn fawr ac rwy'n chwarae i'r tîm lleol yng NghffI Abercarn. Yn yr ysgol rwy'n credu mai'r pwnc gorau yw Addysg Gorfforol oherwydd rwy'n hoffi dawnsio a bod yn greadigol. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi i gyd drwy gydol y flwyddyn!

Last modified: Friday, 1 October 2021, 11:50 AM