Our Head Boy

Head Boy

Ethan B

Hello… my name is Ethan. I’m 10 years old and in Year 6 of Abercarn Primary. I am honoured to be your Head Boy this year.  My favourite hobbies are rugby, mountain biking, golf and kayaking. I have a sister called Freya – she is also in our school. I was born in Newport and have lived in Pontllanfraith my whole life. As a family we spend lots of time up our cousins. My favourite food is Carbonara pasta and my favourite drink is J2O. I look forward to meeting you all throughout the year.

Helo... fy enw i yw Ethan. Rwy'n 10 oed ac ym Mlwyddyn 6 Ysgol Gynradd Abercarn. Mae'n anrhydedd i mi fod yn Brif Fachgen eleni.  Fy hoff hobïau yw rygbi, beicio mynydd, golff a chaiacio. Mae gen i chwaer o'r enw Freya – mae hi hefyd yn ein hysgol ni. Cefais fy ngeni yng Nghasnewydd ac rwyf wedi byw ym Mhontllanfraith ar hyd fy oes. Fel teulu rydym yn treulio llawer o amser i fyny ein cefndryd. Fy hoff fwyd yw carbonara pasta a fy hoff ddiod yw J2O. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi i gyd drwy gydol y flwyddyn.


Last modified: Friday, 1 October 2021, 11:51 AM