Our Deputy Head Girl

Deputy Head Girl

Lily O

Hello… my name is Lily! am your Deputy Head Girl this year! I am very proud to be representing the school and I am excited to work with Ethan, Harry and Maisie this year! I live in Abercarn with my family and I enjoy gymnastics and horse-riding. My favourite lesson in school is Maths. I look forward to representing our school.

Helo... fy enw i yw Lily! am eich Dirprwy Brif Ferch eleni! Rwy'n falch iawn o fod yn cynrychioli'r ysgol ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag Ethan, Harry a Maisie eleni! Rwy'n byw yn Abercarn gyda fy nheulu ac rwy'n mwynhau gymnasteg a marchogaeth ceffylau. Fy hoff wers yn yr ysgol yw Mathemateg. Edrychaf ymlaen at gynrychioli ein hysgol.

 


Last modified: Friday, 1 October 2021, 12:05 PM