Our Head Girl

Head Girl

Maisie YF

Hi everyone! My name is Maisie. I am your Head Girl for 2021-2022 and I am proud to represent the school. In my spare time I like to play with my friends and take care of my guinea pigs. I also like to play netball at Newbridge Netball Club and we are playing lots of tournaments. I look forward to representing our school this year!

Siwmae bawb! Fy enw i yw Maisie. Fi yw eich Prif Ferch ar gyfer 2021-2022 ac rwy'n falch o gynrychioli'r ysgol. Yn fy amser hamdden rwy'n hoffi chwarae gyda fy ffrindiau a gofalu am fy moch cwta. Rwyf hefyd yn hoffi chwarae pêl-rwyd yng Nghlwb Pêl-rwyd Trecelyn ac rydym yn chwarae llawer o bencampwriaethau. Edrychaf ymlaen at gynrychioli ein hysgol eleni!

Last modified: Friday, 1 October 2021, 12:04 PM