Welsh Phrase of the Week / Brawddeg Cymraeg yr wythnos

In school, every class will learn and practice a ‘Brawddeg Cymraeg yr Wythnos’

Children will be encouraged to use the phrase around school


This week's 'Brawddeg Cymraeg yr Wythnos’


Dioch   Thank you

Dioch yn fawr  Thank you very much

Dw i wedi blino  I'm tired

Gwrandewch yn ofalus!   Listen carefully

Eisteddwch!  Sit down!

Mae'n amser chware  It's play time

Mae’n amser cinio!  It’s dinner time!Useful 'Brawddeg Cymraeg yr Wythnos’ Phrases

Useful Phrases


Last modified: Tuesday, 21 November 2017, 7:33 PM